NOA RUGGED

Ииздржливи мобилни телефони создадени за вашиот независен начин на живот

Денешните мобилни телефони се наменети за просечно урбано лице, кое никогаш не е далеку од безбедноста на цивилизацијата. Но, за оние кои не ги преминуваат урбани патеки, опциите се ограничени, а честопати е случај и дека уредите не се во состојба да ги задоволат барањата на корисниците кои бараат повеќе. За да ги задоволиме нивните потреби, презентираме нова гранка на NOA производи - NOA Rugged, наменета за оние кои имаат потреба од издржлив и сигурен уред кој може да се соочи со најголемите предизвици.

NOA RUGGED NOA RUGGED