NOA Premium Care

Пополнете го формуларот со точни информации, заедно со опис на настанот во кој настанала штетата. За да може вашето барање да биде одобрено, опишете ја фактичката состојба. Со пополнување на овој формулар, доставувате информации до друштвото за осигурување, кое ја обезбедува проценката на штетата и ја одобрува субвенцијата за поправка на вашиот уред. Со формуларот, ве молиме приложете копија од фактурата, и ако инцидентот е пријавен на полицијата, тој исто така ќе додаде најава.

Приавете штета
НЕ
ДА
НЕ
ДА